Water in de Omgevingswet voor provincies

Ook voor provincies verandert de wetgeving na 1 juli 2022. Tijdens deze (in house) dagcursus bespreken we alle veranderingen. Instructie- en beoordelingsregels, het nieuwe projectbesluit, toezicht op waterschappen; er komt van alles voorbij.

We werken met verschillende theorieblokken, die worden afgewisseld met casussen. Op die manier maken we het lekker concreet. We bekijken onder andere een casus over een fictieve dijkversterking.

De twee docenten die zijn betrokken bij deze cursus: Jaap van der Gouw en Michiel de Groote. Beide docenten hebben veel kennis van zaken en zorgen voor een nuttige en aangename dag.

Wanneer / Voor Wie / Waar

Doelgroep: Alle provincieambtenaren die zich bezig houden met water.
Duur cursus: Eén dag.
Vorm: In house, online of op locatie, deels interactief met casussen.
Voorbereiding cursist: Bekijken van onze digitale leeromgeving.