Handhaving (water) onder de Omgevingswet

Met de nieuwe Omgevingswet veranderen er verschillende dingen ten aanzien van handhaving. Uiteraard worden er allerlei wettelijke bepalingen vervangen door nieuwe artikelen uit bijvoorbeeld het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) of de Omgevingswet zelf. Daarnaast is er veel meer aandacht dan nu voor handhaving op basis van zorgplichten. De wetgever onderscheidt algemene en specifieke zorgplichten.

Over de beste aanpak is veel te zeggen en met twee casussen is dit het beste te bekijken. Door de cursus te beperken tot een dagdeel en door interactief en met casussen te werken, zorgen wij ervoor dat het leereffect maximaal is. Hetgeen wordt geleerd is meteen op de werkvloer toe te passen.

De cursus wordt altijd gegeven door twee docenten, die (zoals u van ons mag verwachten) zijn gepokt en gemazeld in de waterwereld.

Wanneer / Voor Wie / Waar

Doelgroep: Alle ambtenaren die zich bezig houden met handhaving water.
Duur cursus: Eén dagdeel (3,5 uur)
Vorm: In house, online of op locatie, deels interactief met casussen.
Voorbereiding cursist: Bekijken van onze digitale leeromgeving.