img

Andy Krijgsman

Andy is een bekend gezicht in de waterwereld, aangezien hij al jaren werkt als jurist bij de Unie van Waterschappen. Zijn betrokkenheid bij tal van inhoudelijke onderwerpen is groot, wat onder meer blijkt uit zijn rol bij het schrijven van diverse handreikingen over waterrechtelijke onderwerpen. Daarnaast doceert hij graag. Naast het docentschap bij Waterschapsland is hij als trainer verbonden aan de Stichting Wateropleidingen.